Volitelné semináře
v rámci programu máte možnost výběru z volitelných seminářů

Průvodce pro občasné služebníky slova

Mirek Čížek

V rámci tohoto semináře se budeme zabývat následujícími okruhy: biblický text v originálním jazyce, variantní čtení jednotlivých starobylých rukopisů, rozdílnost všeobecně známých českých překladů Bible, širší kontext studovaného biblického oddílu, gramatická analýza textu, shrnutí získaných informací, příklady chyb a mylných závěrů, ... Vše bude vysvětleno srozumitelně a prakticky na jednom konkrétním biblickém textu. 

O vztahu v manželství

Iva a Milan Kernovi

Každé manželství prochází několika různými etapami. Začíná jako nová láska, kterou prožívají jen dva lidé navzájem. Postupně ale do jejich vztahu přibývají další lidé - jejich děti a z nové lásky se stává láska sdílená. V průběhu dospívání dětí přichází období zralé lásky, která však jen o pár let později prochází nelehkou zkouškou - pocitem "prázdného hnízda", kdy je jejich děti opouštějí. A láska proto musí vstoupit do období obnovy...

Biblické správcovství prakticky

Marek Titěra 

Jak zacházet s penězi, aby ony sloužily nám a ne my jim - štědrost, investice (spoření), dluhy (půjčky), spotřeba (životní úroveň) z pohledu Boží moudrosti. 
Boží vůli je, abychom vstoupili do jeho odpočinutí a prožívali finanční svobodu. Peníze jsou s námi denně. Jsou požehnáním i nebezpečím a je třeba naučit se je zvládat. Pokud jsme ještě nedorazili, hledejme společně, v Božím slově, cestu dál.

Hořet, ale nevyhořet

Marek Macák

Když se zápal stává požárem, může naše aktivita snadno lehnout popelem. V semináři se podíváme na to, co nás činí zranitelnými vůči vyhoření, a jaké výzvy před nás klade Bůh v době neustále se zvyšujícího tempa. Cesta vyhoření je tichý zabiják duchovního, duševního, i fyzického zdraví. Uvidíme, jak snadno si cestu vyhoření spleteme s cestou za Bohem, a také jakým směrem vede aktivní cesta Pokoje.

Výchova teenagerů

Jakub a Dagmar Guttnerovi

Všichni se z toho občas tak trochu hroutíme... takže neslibujeme, že seminář z vašich dětí vyrobí tak vzorné teenagery, jako jste kdysi byli vy sami :) Ale poslechneme si principy od pár odborníků, nápady rodičů i pohled samotných teenagerů, budeme navzájem sdílet své vlastní zápasy i řešení a nakousneme i možnost uspořádat si doma kurz o výchově teenagerů se svými přáteli, díky DVD od autorů kurzu Manželské večery.

Modlitba Páně

Petr Húšť

Nic neříkající nebo oslovující "Otče náš"?
Jak fungoval Ježíši Kristu modlitební život? Jaké jsou praktické rady, které dává Kristus pro dialog s Bohem? A co by měla podle Ježíše Krista modlitba obnášet? Co znamená v době krize otcovství, že Bůh je našim Otcem? Může být Bůh ještě více svatý? Proč Ježíš nezměnil politický systém? Jsme jen loutky v rukou Boží vůle? Jak často se modlit za peníze, školu nebo práci, za zdraví? Jaký je klíč k odpuštění druhým? Petr Húšť bude s vámi hledat odpovědi na tyto i na další otázky.